Zemědělské komodity
Komodity

Naše služby


Středisko zemědělských komodit provádí nákup a služby v Jindřichově ve Slezsku a na sile v Městě Albrechticích. Zabývá se nákupem řepky olejné, pšenice průmyslové a potravinářské, ječmene sladovnického a krmného, žita, ovsa, hořčice, prosa, máku, pohanky.

V oblasti komodit nabízíme následující služby:

- Čištění zrnin

- Sušení zrnin

- Skladování

- Vagonování

- Pytlování

(C) 2005 Všechna práva vyhrazena společností S-Profit Opava s.r.o.