Projekt
Instalace FVE - S-Profit Opava, s.r.o.,
č.p: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007094
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

dotaceEU